VÄLKOMMEN till coachkorva.fi

Välmånde är min hjärtesak.


För välmående anser jag vi behöver motion, mat, sömn & en tanke om våra egna tankar.
Vad är välmående för dig? Vad önskar du att det vore? Jag lyssnar om du vill berätta?! 

// Jessica